Lượt xem: 352
THÔNG BÁO Về công tác tuyển sinh chính quy tuyển mới trong CAND năm 2022

Căn cứ Công văn số 290/X02-P2 ngày 09/02/2022 của Cục Đào tạo thông báo triển khai Kế hoạch và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tuyển sinh chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân năm 2022, Công an tỉnh thông báo như sau:

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân.

1.1. Đối tượng

a) Chiến sĩ nghĩa vụ Công an;

b) Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;

c) Học sinh trường Văn hóa;

d) Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

1.2. Điều kiện

Người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

b) Đối tượng thuộc điểm a Mục 1.1 có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

c) Đối tượng thuộc điểm b Mục 1.1 trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

d) Trong những năm học trung học phổ thông hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ).

Đối tượng tại các điểm a, b và c Mục 1.1 từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên;

Đối tượng tại điểm d Mục 1.1 từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;

đ) Đối tượng thuộc các điểm c và d Mục 1.1 trong những năm học trung học phổ thông hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên (theo kết luận học bạ); chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;

e) Tính đến năm dự tuyển, đối tượng thuộc điểm c và d Mục 1.1 không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;

g) Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an.

Đối tượng thuộc các điểm a và b Mục 1.1, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.

Đối tượng thuộc các điểm c và d Mục 1.1, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (phải cam kết chữa bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).

h) Có khả năng giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, tư duy lô-gic và những phẩm chất khác theo yêu cầu của từng hệ lực lượng nghiệp vụ trong CAND (nếu có).

2. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo, quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK…) đạt học lực giỏi trong 03 năm học trung học phổ thông phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả học trung học phổ thông, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

3. Đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.

- Học sinh Trường Văn hóa đăng ký dự tuyển tại Trường Văn hóa.

- Công dân trực tiếp đăng ký dự tuyển tại Công an cấp huyện nơi thường trú.

Khi đến đăng ký dự tuyển, người dự tuyển cần thực hiện theo các nội dung đã được Công an đơn vị, địa phương và trường CAND thông báo. Trường hợp dịch bệnh kéo dài, người dự tuyển có thể đăng ký dự tuyển thông qua các hình thức điện thoại, email … và gửi hồ sơ tài liệu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của nơi đăng ký, tiếp nhận hồ sơ.

4. Tổ chức sơ tuyển

- Kiểm tra các tiêu chuẩn theo quy định về tuyển sinh vào lực lượng Công an nhân dân.

Căn cứ tài liệu, hồ sơ có liên quan của thí sinh, đơn vị sơ tuyển kiểm tra thông tin cá nhân, học lực, hạnh kiểm tại học bạ, phẩm chất đạo đức, quá trình công tác; kiểm tra sức khỏe; thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị.

- Kiểm tra khả năng vận động

Thí sinh được lựa chọn 02 nội dung để kiểm tra trong số các nội dung rèn luyện thể lực gồm: chạy 100m, chạy 1500m (đối với nam), chạy 800m (đối với nữ), bật xa tại chỗ, co tay xà đơn. Chỉ tính đạt hoặc không đạt. Tại thời điểm kiểm tra, thí sinh vì lý do đau ốm, chữa bệnh không thể kiểm tra được thì Công an nơi sơ tuyển cho thí sinh được kiểm tra vào một buổi khác trước thời điểm gửi hồ sơ xét tuyển về các học viện, trường đại học CAND.

Trường hợp dịch bệnh kéo dài việc tổ chức kiểm tra khả năng vận động có thể ảnh hưởng đến công tác phòng dịch, căn cứ tình hình cụ thể sẽ quyết định tiếp tục tổ chức kiểm tra hoặc không tổ chức kiểm tra khả năng vận động.

5. Bài thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới của Bộ Công an

- Cấu trúc bài thi, gồm 02 phần: phần trắc nghiệm và phần tự luận.

- Yêu cầu của bài thi

Đề thi đánh giá được các năng lực cốt lõi để học tập ở bậc đại học của thí sinh, không vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục, văn hóa của Việt Nam, trong đó nội dung các câu hỏi để đánh giá trình độ văn hóa phải nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông.

+ Phần trắc nghiệm bao gồm: kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường CAND; tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình trung học phổ thông hiện hành, độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng khả năng phân loại thí sinh; phần tư duy logic tập trung kiểm tra các kỹ năng ghi nhớ, phán đoán, suy luận, đánh giá, nhận xét của thí sinh phù hợp với lĩnh vực công tác công an.

+ Phần tự luận: thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: văn học, nghị luận xã hội hoặc giải toán.

- Tổng thời gian làm bài 180 phút, trong đó phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút.

- Đề thi minh họa được công bố công khai cho thí sinh và xã hội theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Tổ chức thi

- Tổ chức thi sau kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 10 ngày.

- Các học viện, trường CAND tổ chức thi theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Công an.

- Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, việc tổ chức kỳ thi của Bộ Công an có thể ảnh hưởng đến công tác phòng dịch, căn cứ tình hình cụ thể, Bộ Công an sẽ quyết định tiếp tục tổ chức thi hay không tổ chức thi.

- Quá trình tổ chức thi tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an, không để xảy ra các hành vi tiêu cực.

7. Tổ chức xét tuyển

7.1.Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông về đề thi, thời gian thi, điểm xét tuyển được sử dụng từ các nguồn sau:

- Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển;

- Kết quả bài thi đánh giá do học học viện, trường đại học Công an nhân dân tổ chức chiếm 60% tổng điểm xét tuyển.

Điểm trên được quy định về thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

7.2. Trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức kỳ thi của Bộ Công an thì điểm xét tuyển được thực hiện như năm 2021, sử dụng từ các nguồn sau:

- Kết quả học bạ trung học phổ thông chiếm 25% tổng điểm xét tuyển;

- Kết quả thi trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 75% tổng điểm xét tuyển.

Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

7.3. Trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không tổ chức kỳ thi của Bộ Công an thì sử dụng kết quả học bạ trung học phổ thông làm điểm xét tuyển tương tự như xét tuyển các thí sinh được đặt cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh xét tuyển trong năm 2021.

8. Mức thu dịch vụ tuyển sinh

Mức thu 300.000 đồng/thí sinh, trong đó: 120.000 đồng phục vụ cho công tác sơ tuyển (không bao gồm chi phí khám sức khỏe), 180.000 đồng phục vụ cho công tác tổ chức thi.

Trên đây là một số đổi mới trong công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân năm 2022; khi Cục Đào tạo thể chế hóa các nội dung chi tiết vào Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2022, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thông báo cụ thể./.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

   Đại tá Phạm Văn Long


Tin khác
1 2 3 4 5 

Video Sự Kiện
  • Tạp chí truyền hình vì ANTT số 01 tháng 6 năm 2022
  • Công an phường Cửa Nam đẩy lùi tệ nạn ma túy, làm trong sạch địa bàn
  • Công an xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng vững chắc trong "làm sạch" dữ liệu dân cư và đảm bảo tốt ANTT địa bàn
1 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 1,086
  • Tất cả: 125,981