Lượt xem: 355
Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5548/QĐ-BCA ngày 6/7/2021 Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5548/QĐ-BCA ngày 6/7/2021 Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, Bộ Công an ban hành 6 thủ tục hành chính mới, cụ thể như sau:

- Thủ tục cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài:

Cá nhân trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ gồm: Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ Luật dân sự, người chưa đủ 14 tuổi thì thông qua người đại diện hợp pháp nộp hồ sơ; bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp sử dụng để nhập cảnh Việt Nam lần gần nhất; bản sao một trong các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch và nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.Trường hợp đề nghị nhận kết quả qua bưu điện thì thực hiện theo hướng dẫn của bưu điện và trả phí dịch vụ chuyển phát.

- Thủ tục cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài:

Cá nhân trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ gồm: Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ Luật dân sự, người chưa đủ 14 tuổi thì thông qua người đại diện hợp pháp nộp hồ sơ; bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp sử dụng để nhập cảnh Việt Nam lần gần nhất; bản sao một trong các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch. Trường hợp đề nghị nhận kết quả qua bưu điện thì thực hiện theo hướng dẫn của bưu điện và trả phí dịch vụ chuyển phát.

- Thủ tục tách hộ:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được ở cùng chỗ ở hợp pháp, hồ sơ gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

- Thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin

- Thủ tục khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; Giấy tờ, tài liệu khác

- Thủ tục xác nhận thông tin về cư trú:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú nộp Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Tại Quyết định Bộ Công an đã sửa đổi, bổ sung 7 thủ tục gồm: Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã: Đăng ký thường trú; Xóa đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Gia hạn tạm trú; Xóa đăng ký tạm trú; Thông báo lưu trú; Khai báo tạm vắng

Bộ Công an đã sửa đổi, bổ sung 22 thủ tục hành chính 

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Trung ương: Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh: Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện: Đăng ký thường trú; Tách Sổ hộ khẩu; Cấp đổi Sổ hộ khẩu; Cấp lại Sổ hộ khẩu; Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; Hủy bỏ đăng ký thường trú trái pháp luật; Cấp giấy chuyển hộ khẩu; Xóa đăng ký thường trú

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã: Tách Sổ hộ khẩu; Cấp lại Sổ hộ khẩu; Cấp đổi sổ hộ khẩu; Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu; Cấp giấy chuyển hộ khẩu; Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã; Cấp lại Sổ tạm trú tại Công an cấp xã; Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã; Thủ tục hủy bỏ đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp xã; Thủ tục hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tin khác
1 2 3 

Video Sự Kiện
  • Tạp chí truyền hình vì ANTT số 01 tháng 6 năm 2022
  • Công an phường Cửa Nam đẩy lùi tệ nạn ma túy, làm trong sạch địa bàn
  • Công an xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng vững chắc trong "làm sạch" dữ liệu dân cư và đảm bảo tốt ANTT địa bàn
1 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 269
  • Trong tuần: 1,080
  • Tất cả: 125,975