Lượt xem: 2063
Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an tỉnh Nam Định.
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và lực lượng Công an nói riêng trong việc chuẩn hóa các quy trình giải quyết công việc hướng tới mục tiêu, chính sách chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Công an đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong thực hiện thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và lực lượng Công an nói riêng trong việc chuẩn hóa các quy trình giải quyết công việc hướng tới mục tiêu, chính sách chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Công an đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong thực hiện thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân; Thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giúp cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ điều hành, quản lý và thực hiện có hiệu quả công việc được giao…

 

Ảnh: Hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an Nam Định

Thực hiện Quyết định số 2483/QĐ-BCA-V03 ngày 10/4/2019 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong Công an nhân dân, Công an tỉnh đã thành lập Ban điều hành và triển khai Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩnquốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an tỉnh Nam Định. Để việc triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả Hệ thống quản lý chất  theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 thuộc các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, Ban điều hành ISO của Công an tỉnh đã có văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho lãnh đạo,CBCS thuộc các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính xây dựng Quy trình xử lý công việc phục vụ xây dựng Hệ thống quản chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

Sau 3 tháng xây dựng, chỉnh lý đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo áp dụng thử nghiệm tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 11 lĩnh vực gồm: quản lý xuất nhập cảnh, phòng cháy và chữa cháy; Tổ chức cán bộ; Chính sách cán bộ; Cấp, quản lý Căn cước công dân; Đăng ký quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Đăng ký, quản lý con dấu; Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Đăng ký, quản lý cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Chính sách đối với 16 đơn vị (trong đó có 06 đơn vị cấp phòng, 0210 đơn vị CA cấp huyện).

Sau 01 tháng áp dụng thử nghiệm đã tổ chức đoàn kiểm đánh giá kết quả triển khai áp dụng thử nghiệm tại các đơn vị và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Cục pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an thẩm định. Căn cứ Công văn số 1757 ngày 18/6/2021 của Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an về việc thẩm định dự thảo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Công an tỉnh Nam Định, Ban điều hành ISO của Công an tỉnh đã giải trình và hoàn chỉnh các quy trình theo hướng dẫn. Ngày 28/6/2021 Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định số 2406/QĐ-CAT-TM về Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an Nam Định đối 120 thủ tục hành chính áp dụng tại 16 đơn vị Công an cấp phòng và công an huyện, thnahf phố (bao gồm cả Công an cấp xã).

Việc quyết định ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng cho lực lượng Công an tỉnh Nam Định trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân với phương châm: “Công khai, minh bạch - tận tình, chu đáo - đúng pháp luật, đúng hẹn”, đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết luôn được cải tiến theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ, tăng cường mối liên hệ giữa các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo kịp thời, chính xác nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: Công an tỉnh Nam Định.


Tin khác
1 2 3 

Video Sự Kiện
  • Tạp chí truyền hình vì ANTT số 01 tháng 6 năm 2022
  • Công an phường Cửa Nam đẩy lùi tệ nạn ma túy, làm trong sạch địa bàn
  • Công an xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng vững chắc trong "làm sạch" dữ liệu dân cư và đảm bảo tốt ANTT địa bàn
1 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 278
  • Trong tuần: 1,089
  • Tất cả: 125,984