Lượt xem: 275
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 10/5/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 3191/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2022.

Theo đó, Bộ Công an ban hành mới 07 thủ tục hành chính trên lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thực hiện tại Công an cấp xã được phân cấp khi đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của  06 Thông tư liên quan công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung 101 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh; Đăng ký, quản lý con dấu; Quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở bốn cấp Công an (cấp Trung ương: 47 thủ tục; cấp tỉnh: 42 thủ tục; cấp huyện: 11 thủ tục; cấp xã: 01 thủ tục) theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của  06 Thông tư liên quan công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự và Thông tư số 16/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông và Thông tư số 67/2020/TT-BCA, ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát đường thủy.

Tải văn bản tại : 
http://congan.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sid=1216&pageid=27229&p_steering=83294
Tin khác
1 2 3 

Video Sự Kiện
  • Tạp chí truyền hình vì ANTT số 01 tháng 7 năm 2022
  • Tạp chí truyền hình vì ANTT số 01 tháng 6 năm 2022
  • Công an phường Cửa Nam đẩy lùi tệ nạn ma túy, làm trong sạch địa bàn
1 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 116
  • Tất cả: 138,131