Tổng số: 166
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị Định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật CAND
Lượt xem: 24
Tải về 1
11/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Lượt xem: 27
Tải về 5
10/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị định về quản lý, sử dụng pháo
Lượt xem: 24
Tải về 4
09/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị định về quản lý và dử dụng con dấu
Lượt xem: 26
Tải về 11
56/2023/NĐ-CP 24/07/2023 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị Định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.
Lượt xem: 72
Tải về 0
4999/QĐ-BCA-V03 17/07/2023 Quyết định số 4999/QĐ-BCA-V03 ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành chi tiết hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành, kèm theo mã số HS đối với vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ
Lượt xem: 65
Tải về 0
4977/QĐ-BCA 14/07/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
Lượt xem: 69
Tải về 0
24/2023/TT-BCA 01/07/2023 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.
Lượt xem: 100
Tải về 0
39/2023/NĐ-CP 26/06/2023 Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
Lượt xem: 67
Tải về 0
4088/QĐ-BCA-C06 13/06/2023 Quyết định số 4088/QĐ-BCA-V03 ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an.
Lượt xem: 22
Tải về 1
12345678910...