Tổng số: 150
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
838/STP 22/07/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT (Ban hành kèm theo Công văn số 838/STP-PBTDTHPL ngày 06/7/2022)
Lượt xem: 45
Tải về 5
17/2022/QĐ-UBND 08/07/2022 Quyết định Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 71
Tải về 1
11-NQ/ĐUCA 01/07/2022 NGHỊ QUYẾT Về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân
Lượt xem: 204
Tải về 5
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Lượt xem: 48
Tải về 3
27/2022/TT-BCA 09/06/2022 THÔNG TƯ Quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân
Lượt xem: 156
Tải về 1
37/2022/NĐ-CP 06/06/2022 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu...
Lượt xem: 101
Tải về 4
15/2022/TT-BCA 04/06/2022 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ;
Lượt xem: 42
Tải về 0
23/2022/TT-BCA 16/05/2022 THÔNG TƯ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
Lượt xem: 44
Tải về 0
3191/QĐ-BCA 10/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
Lượt xem: 118
Tải về 3
09/2022/QĐ-UBND 26/04/2022 Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 116
Tải về 0
12345678910...