Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Triển khai tổ chức thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Triển khai tổ chức thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công an phường Trần Quang Khải (thành phố Nam Định) phối hợp với lực lượng dân phòng tổ chức tuần tra, trấn áp tội phạm trên địa bàn.
Công an phường Trần Quang Khải (thành phố Nam Định) phối hợp với lực lượng dân phòng tổ chức tuần tra, trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Tại xã Trực Cường (Trực Ninh), ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an tỉnh chọn làm điểm, tổ chức khá sôi động vào ngày 9-8-2019 với sự tham gia đông đảo cán bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo... Trực Cường hiện có 2.759 hộ, 9.141 nhân khẩu. Những năm qua, nhằm tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trực Cường luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện đa dạng phong phú từ tổ chức hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, kẻ vẽ pa nô, áp phích, hình ảnh sống động trong các khu dân cư đến công tác tuyên truyền, vận động các tín đồ, chức sắc tôn giáo. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao, nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày một vững mạnh. Đặc biệt, trong những năm vừa qua, Trực Cường đã thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, đến nay 100% các đơn vị cơ sở trên địa bàn đều ký cam kết, cụ thể hóa mô hình theo hướng: Tự quản về con người, tài sản, địa bàn; tự phòng về tội phạm, tệ nạn, tai nạn và những phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự. Quá trình triển khai phong trào được lồng ghép với các cuộc vận động khác như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Mái trường bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Bên cạnh đó, để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trực Cường đã thành lập 14 “Tổ cựu chiến binh vì dân” thu hút 70 thành viên tham gia nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, phối hợp quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, thành lập 2 “Tổ tuần tra nhân dân” gồm 20 thành viên có nhiệm vụ nắm bắt kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Xã Trực Cường cũng thành lập 3 “Đội phòng cháy chữa cháy” với 36 thành viên có nhiệm vụ xây dựng bài tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa cháy nổ. Vì vậy, trong nhiều năm qua, địa phương không để xảy ra cháy nổ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đầu năm 2019, Công an xã Trực Cường đã thu hồi 1 khẩu súng tự chế, một số vũ khí thô sơ, bắt quả tang 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 2 vụ trộm cắp tài sản nhà dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phường Vị Hoàng nằm ở trung tâm Thành phố Nam Định, nơi có trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường nghiên cứu, khảo sát đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện mở rộng việc lắp đặt ca-mê-ra an ninh tại nhiều tuyến phố bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Sau gần 3 năm triển khai, toàn phường đã huy động được 348 triệu đồng lắp đặt hàng trăm mắt ca-mê-ra tại 45 cơ quan, doanh nghiệp trên những tuyến phố lớn, địa điểm công cộng và 200 hộ gia đình, góp phần phát giác tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Theo Kế hoạch của Công an tỉnh, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay được tập trung thực hiện với 4 nội dung lớn. Trong đó,   cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của các địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 25 ngày 22-10-2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; phát động toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm; vận động đối tượng truy nã, đối tượng phạm tội bỏ trốn ra đầu thú, tự thú; tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác qụản lý, giáo dục người lầm lỗi, người có nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

(Nguồn: http://baonamdinh.com.vn )