Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > ANTT trong tỉnh > Cung cấp thông tin báo chí Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Những tập thể tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nghiêm túc, áp dụng sáng tạo, hiệu quả. Trong đó có phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cơ quan, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công ty Dệt lụa Nam Định là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vải sợi lớn trên địa bàn tỉnh với 1 phân xưởng, 4 nhà máy thành viên, 1 chi nhánh tại Hà Nội, 1 công ty con trực thuộc, 8 phòng ban nghiệp vụ, hơn 500 cán bộ, công nhân viên. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng năm Đảng ủy Công ty đều có nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự; Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch của Công an tỉnh về xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua các mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"; "Ba an toàn về an ninh trật tự"; "Ba giỏi, hai vững mạnh" gắn với các hoạt động khác của doanh nghiệp. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công ty do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc làm trưởng ban; các đồng chí trong Ban giám đốc, trưởng các đơn vị, chủ tịch công đoàn, chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên làm thành viên. Công ty đã xây dựng các quy chế làm việc của Đảng uỷ; quy chế công tác cán bộ; quy chế thực hiện dân chủ; quy chế hoạt động của Ban Thanh tra công nhân; quy chế phối hợp giữa Ban thường vụ Đảng uỷ với Hội đồng quản trị; quy chế giữa Uỷ ban Kiểm tra với Ban Kiểm soát; quy chế giữa các đoàn thể quần chúng... nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh phát triển. Song song với công tác kiện toàn bộ máy, công ty thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bài trừ tệ nạn xã hội, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, công nhân viên. Các đoàn thể trong công ty thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như kẻ, vẽ khẩu hiệu, phát thanh nội bộ, đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề để công nhân thấu hiểu, tự giác chấp hành. Định kỳ, công ty mời các báo cáo viên của Công an tỉnh nói chuyện chuyên đề về an ninh trật tự cho cán bộ, công nhân viên; tập trung phổ biến kỹ năng phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng doanh nghiệp an toàn. Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên 5 năm gần đây, công ty đều được Công an tỉnh khen thưởng. Kết quả, năm 2018, công ty có 45/45 tổ sản xuất đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; tập thể Công ty được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự"; được Bộ Công an khen thưởng.

Lực lượng Công an kiểm tra, hướng dẫn phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ tại Công ty Cổ phần Gạch Granit Nam Định.
Lực lượng Công an kiểm tra, hướng dẫn phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ tại Công ty Cổ phần Gạch Granit Nam Định.

Ở Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện thông qua việc xây dựng các phong trào phù hợp với điều kiện ở đơn vị. Trong đó, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ đảm bảo an toàn về người", trọng tâm là vận động cán bộ, công nhân viên tự giác học tập, rèn luyện, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống an toàn. Để phong trào phát triển, Công ty đã thực hiện tốt “5 tự quản” đó là thời gian, sinh hoạt, quan hệ, lao động, kinh tế; “3 tự phòng” bao gồm phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và “2 tự bảo vệ” là tính mạng, tài sản; giáo dục quản lý cán bộ, nhân viên không để liên quan đến tội phạm, ma túy, tai, tệ nạn xã hội; tích cực tham gia tố giác tội phạm, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong lao động cũng như cuộc sống, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ đảm bảo an toàn tài sản”, trọng tâm là giao khoán tập thể, cá nhân quản lý thiết bị, máy móc, phương tiện, dụng cụ, nguyên liệu, phôi liệu, vật tư và sản phẩm của Công ty; quản lý chặt chẽ, nhập kho, xuất kho theo quy trình và được bảo vệ nghiêm ngặt tránh mọi thất thoát, lãng phí trong sản xuất; tăng cường ý thức đề phòng các hiểm họa có thể xảy ra như cháy nổ, bão lụt. Để bảo đảm tốt an ninh trật tự, Công ty đã xây dựng lực lượng bảo vệ nòng cốt gồm 19 thành viên; trong đó có 7 đồng chí là đảng viên và 100% đã được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ. Do làm tốt công tác xây dựng phong trào, nhiều năm nay, Công ty không có cán bộ, công nhân viên vi phạm pháp luật, không có ma túy và tệ nan xã hội; không để xảy ra các vụ việc thất thoát tài sản, cháy nổ và tai nạn; không để xảy ra các vụ việc đình công, lãn công, khiếu kiện, 100% các phân xưởng đạt loại khá trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trường Trung cấp Cơ điện Nam Định đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng kỹ năng sống an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Phòng công tác học sinh và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra, thăm hỏi học sinh trọ học ở nhà dân để uốn nắn, nhắc nhở việc rèn luyện, sinh hoạt của học sinh ở ngoại trú, đồng thời có quan hệ tốt với các chủ hộ để họ giúp đỡ một phần về công tác quản lý giáo dục học sinh. Nhà trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt khu nội trú học sinh, quán triệt kỹ những nội quy, quy định ăn ở khu ký túc xá, phát hiện kịp thời các hiện tượng tiêu cực nảy sinh. Duy trì 2 hòm thư góp ý tại ký túc xá và khu làm việc cơ quan. Những tin thu được từ hòm thư đã kịp thời phát hiện các hiện tượng trộm cắp, đe doạ học sinh để nhà trường điều chỉnh các biện pháp quản lý, phòng ngừa. Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường tăng cường tuần tra, giải tỏa các lều, quán bên đường, không để cản trở đi lại; duy trì đường dây nóng, khi có vụ việc về an ninh trật tự xảy ra như giải quyết các vụ ẩu đả, gây rối, thanh, thiếu niên hư ở bên ngoài vào rủ rê, càn quấy; thành lập tổ học sinh tự quản, thành viên là những học sinh tiêu biểu của các lớp; hàng ngày luân phiên, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ tự quản thường xuyên nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở các học sinh không được tụ tập, chơi đùa, mua bán khu vực trước cổng trường vào trước giờ học và sau giờ tan học; hàng ngày, ghi tên các học sinh vi phạm phản ánh về giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu trường để có hình thức xử lý. Thường xuyên trao đổi với lực lượng Công an phường, các ngành tăng cường công tác quản lý cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoạt động trước cổng và xung quanh trường đặc biệt là các quán internet, cầm đồ để phát hiện, xử lý nghiêm những hộ kinh doanh vi phạm nhất là kinh doanh thâu đêm. Việc phối hợp lực lượng giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong quản lý học sinh được quan tâm thông qua họp chi hội phụ huynh, điện thoại trao đổi, đối thoại trực tiếp, qua hộp thư điện tử internet hoặc có văn bản thông báo tình hình, kết quả rèn luyện, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của học sinh để phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát, nhất là số học sinh có biểu hiện vi phạm quy chế của nhà trường, đồng thời giúp gia đình học sinh nêu cao vai trò trách nhiệm thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhà trường, đoàn thể để nắm được kết quả học tập, rèn luyện của con em mình.

Số liệu tổng kết năm 2018 của Công an tỉnh cho thấy, toàn tỉnh hiện có 5.058 cơ quan, doanh nghiệp; 902 nhà trường; trong đó 100% nhà trường và 85,1% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại mỗi cơ quan, doanh nghiệp đã và đang góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

(Nguồn: http://baonamdinh.com.vn/ )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin vụ giết người ở Hải Hậu do mâu thuẫn trong khi uống rượu
Giết người do mâu thuẫn trong việc vay nợ
Thành lập đội kiểm dịch lưu động và chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông
Công an tỉnh Nam Định thông tin về 2 vụ trọng án xảy ra trên địa bàn TP. Nam Định
Tăng cường trấn áp tội phạm những ngày cuối năm
Công an tỉnh Nam Định thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô từ 08 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019
Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Giao Thủy
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp Tết Kỷ Hợi 2019
Xử phạt hành chính những ”phượt thủ” cản trở giao thông tại Thành phố Nam Định
Khẩn trương khắc phục bất cập tại hai nút giao thông nguy hiểm trên Quốc lộ 10
Để không còn nỗi đau vì tai nạn giao thông
Cảnh giác với đồ chơi slime - chất nhờn ma quái
Xử lý nghiêm việc đốt rơm rạ, rác thải bừa bãi
Các địa phương mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép
Công an tỉnh tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo giai đoạn 2015 – 2020
Công an Nam Định kỷ niệm 75 năm truyền thống CAND Việt Nam
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định: Dấu ấn một nhiệm kỳ
Công an tỉnh tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
THÔNG TIN VỀ VỤ TNGT NGHIÊM TRỌNG XẢY RA NGÀY 16/9/2020 TẠI TP NAM ĐỊNH
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang