Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Hướng dẫn thủ tục hành chính > Lĩnh vực chính sách Kênh RSS
TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO THÂN NHÂN HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Cập nhật: 5/8/2020 | 8:39:57 AM
TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO THÂN NHÂN HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
XÉT CÔNG NHẬN LIỆT SỸ, CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG” VÀ “GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SỸ” ĐỐI VỚI LIỆT SỸ VÀ THÂN NHÂN LIỆT SỸ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG HOẶC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI BỆNH BINH TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG AN, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN, CÔNG DÂN TẠM TUYỂN TRƯỚC KHI CHÍNH THỨC ĐƯỢC TUYỂN CHỌN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN
XÉT KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
Xem tin theo ngày
Công an Nam Định kỷ niệm 75 năm truyền thống CAND Việt Nam
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định: Dấu ấn một nhiệm kỳ
Công an tỉnh tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Công an Nam Định triệt phá nhiều vụ án phức tạp, tinh vi
XÉT KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG AN, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN, CÔNG DÂN TẠM TUYỂN TRƯỚC KHI CHÍNH THỨC ĐƯỢC TUYỂN CHỌN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN
TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO THÂN NHÂN HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG HOẶC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI BỆNH BINH TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
XÉT CÔNG NHẬN LIỆT SỸ, CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG” VÀ “GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SỸ” ĐỐI VỚI LIỆT SỸ VÀ THÂN NHÂN LIỆT SỸ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang