Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL
1
DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 22/10/2020  |  Xem nội dung
2
DỰ ÁN LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 22/10/2020  |  Xem nội dung
3
DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VẾ DÂN CƯ, DỰ ÁN SẢN XUẨT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 22/10/2020  |  Xem nội dung
4
DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 22/10/2020  |  Xem nội dung
5
Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử đã chính thức ban hành
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
6
Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
7
Thông tư số 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
8
Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
9
Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
10
Thông tư số 74/2020/TT-BCA quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
11
Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
12
Nghị định số 73/2020/NĐ-CP quy định cụ thể việc xuất cảnh, nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh của Việt Nam ra, vào lãnh thổ Việt Nam
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
13
Nghị định số 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
14
Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
15
Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
16
Thông tư số 28/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
17
Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
18
Nghị định số 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
19
Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
20
Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/7/2020  |  Xem nội dung
Trang  1 / 12 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   Trang cuối
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang