Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an
Nguồn: Pháp chế PV01
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công an tỉnh (25/5/2010)
Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019  (14/6/2010)
Tài liệu tập huấn một số văn bản điều tra trong Công an nhân dân (3/6/2010)
Thông tư liên tịch quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại đọc, ghi chép bản sao tài liệu... (24/5/2010)
Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (24/5/2010)
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (24/5/2010)
Thông tư quy định về mẫu, quản lý và sử dụng giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ (24/5/2010)
Thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự (24/5/2010)
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy (24/5/2010)
Thông tư quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân (24/5/2010)
Thông tư quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân (24/5/2010)
Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (24/5/2010)
Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội (24/5/2010)
Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử (24/5/2010)
Quyết định về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (24/5/2010)
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang