Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN PL THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 3/1/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Nguồn: Pháp Chế PV01
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 3/1/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y (18/2/2020)
Quyết định số 7648/QĐ-BCA-V19 ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an (22/8/2019)
Thủ tục hành chính của Công an cấp huyện (trích Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19) (1/6/2010)
Các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an (1/6/2010)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công an tỉnh (25/5/2010)
Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019  (14/6/2010)
Tài liệu tập huấn một số văn bản điều tra trong Công an nhân dân (3/6/2010)
Thông tư liên tịch quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại đọc, ghi chép bản sao tài liệu... (24/5/2010)
Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (24/5/2010)
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (24/5/2010)
Thông tư quy định về mẫu, quản lý và sử dụng giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ (24/5/2010)
Thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự (24/5/2010)
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy (24/5/2010)
Thông tư quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân (24/5/2010)
Thông tư quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân (24/5/2010)
Văn bản pháp luật
Trang web chính phủ
Cải cách hành chính
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An
Quảng cáo cuối trang