Lượt xem: 1032
Công an tỉnh Nam Định triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên lĩnh vực cấp căn cước công dân; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đăng ký, quản lý con dấu

Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022; Công an tỉnh Nam Định triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực: cấp, quản lý căn cước công dân dân; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

1. Tiện ích của dịch vụ công trực tuyến:

- Đối với công dân, tổ chức: (1) Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24h trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet; (2) Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ; nhận kết quả điện tử hoặc tại địa chỉ yêu cầu (nếu có); (3) Chủ động các công việc khác của công dân; (4) Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên Website trực tuyến; (5) Bảo đảm công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

- Đối với cơ quan quản lý Nhà nước: (1) Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên hệ thống Công nghệ thông tin, nhanh chóng, chính xác; (2) Không phải tiếp xúc trực tiếp người dân, không mất không gian, nhân lực cho việc bố trí tiếp dân tại trụ sở, giảm thiểu áp lực, đặc biệt phù hợp với giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp…

2. Điều kiện cần để thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp: Có thuê bao điện thoại di động chính chủ;(2) Tài khoản định danh điện tử; (3) Tài khoản ngân hàng;(4) Thiết bị máy vi tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet.

3. Hướng dẫn công dân đăng ký sử dụng các dịch vụ công trực tuyến

3.1. Lĩnh vực  cấp, quản lý căn cước công dân dân

Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 4 thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân bảo gồm : (1) Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; (2) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (3) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân; (4) Thông báo số định danh cá nhân.

Tổ chức, cá nhân thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia

(https://dichvucong.bocongan.gov.vn hoặc https://dichvucong.gov.vn).

Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Người dân thực hiện khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu; xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả theo hướng dẫn.

Bước 4: Hệ thống sẽ trả mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận, cấp giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; thông báo số định danh cá nhân.         

3.2. Lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháp; đăng ký, quản lý con dấu

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và con dấu mức độ 4 tại Công an các cấp, gồm: (1)Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; (2) Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; (3) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; (4) Đăng ký mẫu con dấu mới; (5) Đăng ký thêm con dấu; (6) Đăng ký lại mẫu con dấu; (7) Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; (8) Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp;  (9) Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; (10) Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ; (11) Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ; (12) Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ; (13) Cấp Giấy phép sữa chữa công cụ hỗ trợ; (14) Đề nghị làm mất tính năng tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; (15) Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; (16) Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; (17) Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; (18) Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; (19) Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; (20) Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ;  (21) Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao; (22) Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao; (23)Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao; (24) Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao; (25)Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ; (26)Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ; (27)Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ; (28)Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ; (29) Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ; (30) Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ; (31) Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ; (32) Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; (33)Thông báo khai báo vũ khí thô sơ.

Tổ chức, cá nhân thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia

(https://dichvucong.bocongan.gov.vn hoặc https://dichvucong.gov.vn).

Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu, chọn hình thức nhận kết quả giải quyết theo hướng dẫn.

Bước 4: Thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có).

Bước 5: Kiểm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ.

Với những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mang lại, Công an tỉnh Nam Định trân trọng đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân; lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và con dấu trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần từng bước đẩy mạnh ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Tin khác
1 2 

Video Sự Kiện
  • Nam Định bóc gỡ đường dây làm giả Giấy phép lái xe, thu lời bất chính hàng tỷ đồng
  • Phim tuyên truyền về phòng chống ma tuý (Phim 4)
  • Phim tuyên truyền về phòng chống ma tuý (Phim 5)
1 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 582
  • Trong tuần: 582
  • Tất cả: 507,598