Lượt xem: 1253
ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI TẬP THỂ CẤP ỦY VÀ CÁ NHÂN ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, THANH TRA CÔNG AN TỈNH; CÁ NHÂN ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH

Ngày 15/5/2024, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận số 40-TB/UBKT, số 41-TB/UBKT, số 42-TB/UBKT, kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc đối với 02 tập thể và 03 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quản lý (cấp ủy và đồng chí Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Công an tỉnh; đồng chí Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh).

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh kết luận:

Cấp ủy các đơn vị đã tổ chức quán triệt lại Điều lệ Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân, Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng thuộc đơn vị cơ quan trong Công an nhân dân và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng quy chế làm việc của đảng ủy, chi bộ; quán triệt các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; các văn bản hướng dẫn mới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, về những điều đảng viên không được làm; quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh... góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ. Tham mưu Chi bộ xây dựng, ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, cơ bản đảm bảo quy trình theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và thực tế của chi bộ. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc. Thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể chi bộ, chi ủy (nhất là những vấn đề thuộc thẩm quyền phải đưa ra trong chi ủy, chi bộ bàn, thảo luận, quyết định); nhiệm vụ, quyền hạn của đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên; duy trì chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa chi bộ, chi ủy và thủ trưởng đơn vị, góp phần thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh triển khai Thông báo Kết luận giám sát đối với đồng chí Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh

Đồng chí Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Công an tỉnh, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ; đã cùng tập thể chi ủy, chi bộ chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Chi bộ cơ bản đúng quy trình và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Gương mẫu thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chi bộ, thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân, đảm bảo nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt mối quan hệ của cá nhân với cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của cấp ủy đơn vị như: Việc ghi sổ nghị quyết của Chi bộ có lúc chưa thể hiện đầy đủ nội dung các ý kiến phát biểu của của đảng viên; nội dung sinh hoạt chi bộ đôi khi chỉ tập trung vào công tác chuyên môn; sinh hoạt chuyên đề còn ít; chưa thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên trong việc thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ. Đối với các đồng chí bí thư chi bộ, gắn trách nhiệm với những tồn tại, hạn chế của tập thể cấp ủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã đưa ra một số kiến nghị, yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát triển khai thực hiện nhằm thực hiện tốt hơn nữa quy chế làm việc của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Nguồn: Công an tỉnh Nam Định
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Video Sự Kiện
  • Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ
  • Những công dân đầu tiên nhận thẻ căn cước
  • Lễ ra mắt lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
1 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1,456
  • Trong tuần: 7,402
  • Tất cả: 601,577