Lượt xem: 2571
CÔNG AN TỈNH THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh thông báo tuyển chọn cán bộ có trình độ công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ, như sau:

1. Chỉ tiêu: 03 để bố trí thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin…) tại Công an tỉnh.

2. Đối tượng          

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam(1).

- Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại mục (1) nêu trên.

3. Tiêu chuẩn

* Văn bằng, chứng chỉ: Công dân tốt nghiệp trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), loại khá trở lên.

* Tiêu chuẩn chính trị: Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định và có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước; có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

* Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

* Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩvà các trường hợp quy định tại mục (1) tuyển chọn đến 35 tuổi.

* Sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

          - Chiều cao: Đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;

          - Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn tự nguyện phục vụ trong CAND;

- Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa;

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn  bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

- Bản sao có chứng thực xác nhận đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển chọn: Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND (nếu có).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

* Đối với các trường hợp quy định tại mục (1) , ngoài các giấy tờ nêu trên, bổ sung các giấy tờ sau:

- Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

- Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: từ ngày 23/3 đến ngày 30/3/2023.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nam Định.

                                                                                                        Công an tỉnh trân trọng thông báo./.

Tin khác

Video Sự Kiện
  • Nam Định bóc gỡ đường dây làm giả Giấy phép lái xe, thu lời bất chính hàng tỷ đồng
  • Phim tuyên truyền về phòng chống ma tuý (Phim 4)
  • Phim tuyên truyền về phòng chống ma tuý (Phim 5)
1 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 726
  • Tất cả: 507,742