Lượt xem: 1819
Công an tỉnh Nam Định thông báo tuyển chọn công dân có trình độ công nghệ thông tin vào Công an nhân dân

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT - BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định tuyển chọn công dân vào CAND và Công văn hướng dẫn của Bộ Công an thông báo về tuyển chọn cán bộ có trình độ công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06/CP. Công an tỉnh Nam Định thông báo kế hoạch tuyển chọn công dân vào CAND như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyển chọn công dân vào CAND nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ triển khai Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và kết nối các cơ sở dữ liệu.

- Công tác tuyển chọn phải được tiến hành dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn quy định, đảm bảo trình tự, thủ tục quy định.

II. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu: 01 cán bộ để bố trí thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin…) tại Công an tỉnh.

2. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (1).

- Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại mục (1) nêu trên.

3. Tiêu chuẩn

* Văn bằng, chứng chỉ: Công dân tốt nghiệp trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT/BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên.

* Tiêu chuẩn chính trị:

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các tiêu chuẩn sau:

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

+ Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

+ Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật Nhà nước.

* Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

* Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sỹ và các trường hợp quy định tại mục (1)  tuyển chọn đến 35 tuổi; chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.

* Sức khỏe:  Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

- Chiều cao: Đối với nam từ 1m62 đến 1m95; đối với nữ từ 1m56 đến 1m80. Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30.

 - Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 05 đi -ốp; kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 20/10 trở lên.

* Đối với các trường hợp quy định tại mục (1), các năm công tác phải được cơ quan, tổ chức (nơi công dân công tác) phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn tự nguyện phục vụ trong CAND viết tay;

- Bản lý lịch tự khai (theo mẫu chung của Bộ Công an), không cần xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú.

- Bản sao (có chứng thực) Giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khóa (nếu có); quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (trường hợp tuyển chọn đối với giáo sư, phó giáo sư);

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo có văn bản công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

- Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển chọn: Công dân là con đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ; Công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh CAND; cán bộ, công nhân công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên; Công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động,… (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Ảnh 4x6cm: 04 ảnh màu chụp trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

* Đối với các trường hợp quy định tại mục (1), ngoài các giấy tờ nêu trên, bổ sung các giấy tờ sau:

 - Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 10/10/2023 đến ngày 18/10/2023; 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nam Định 

(Số 117, Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố  Nam Định, tỉnh Nam Định)

Công dân có thể liên hệ Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dự tuyển.

CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!
Tin khác

Video Sự Kiện
  • Nam Định bóc gỡ đường dây làm giả Giấy phép lái xe, thu lời bất chính hàng tỷ đồng
  • Phim tuyên truyền về phòng chống ma tuý (Phim 4)
  • Phim tuyên truyền về phòng chống ma tuý (Phim 5)
1 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 715
  • Tất cả: 507,731