Lượt xem: 780
Công an thành phố Nam Định Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện VPHC đang bị tạm giữ tại CATP

STT
NHÃN HIỆU SỐ LOẠI MÀU SẮC BKS SỐ KHUNG SỐ MÁY
1 HONDA FASHION ĐEN - XÁM 47N6-9430 RRSWCHRS61-006449 VTLZS152FMH-00047161
2 YAMAHA Taurus ĐEN 94F1-014.80 RLCS16S20AY150469 16S2-150474
3 LONCIN WAVE ĐỎ  18S6-5056 YX110*01881578* LC152FMH*01881578*
4 YAMAHA NOUVO ĐỎ - ĐEN 29T6-1422 RLCN5VD104Y044756 5VD1-44756
5 HONDA WAVE ĐEN - BẠC 18P9-7226 RRKWCH0UM7XE19035 VTT01521P52FMH019035
6 HONDA DREAM NÂU 18S2-3639 WE110CD139999 LC150FMG*02139999*
7 KAISER DREAM NÂU KHÔNG TẨY XÓA VUMLPYG150FMG*5T190196*
8 YAMAHA JUPITER ĐEN KHÔNG RLCJ5B9207Y026790 5B92-026790
9 SUZUKI VIVA XANH 18F7-1521 RLSBE4AB050156184 E438-VN156184
10 YAMAHA NOUVO ĐEN 18P4-2066 RLCN2B5207Y141298 2B52-141298
11 HONDA WAVE XANH 18S3-7099 LZSXCHLJXY1004294 ZS110FMH-201000946
12 YAMAHA YMT ĐEN - TRẮNG KHÔNG 5FM-2002314 5FM-509940
13 SUZUKI SMASH ĐEN 60X1-3222 RLSBE4DJ070110574 E455-110574
14 YAMAHA NOUVO ĐEN 18H2-7377 RLCN2B5205Y054002 25B52-054002
15 YAMAHA SIRIUS ĐEN - TRẮNG 18E1-005.28 RLCS5C640BY401346 5C64-401351
16 YAMAHA NOUVO ĐEN 18H2-3138 RLCN2B5207Y133289 2B52-133289
17 HONDA WAVE ĐỎ 18F7-9086 RMEDCGBME5A002238 RMEQH1P50FMG-1002238
18 HONDA AIRBLADE ĐỎ - ĐEN 54N3-2134 RLHJF18038Y810530 JF18E-5419312
20 NESTA WAVE XANH 18F8-0891 RMEWCG9ME6A005727 VHRDECQ150FMG-100005727
21 SUZUKI SMASH XANH 18F4-1227 RLSBE49L050169573 E432-VN169573
22 YAMAHA NOUVO ĐEN 29V1-7461 RLCN2B5206Y091860 2B52-091860
23 HONDA WAVE ĐEN 18B1-070.32 RLHHA09007Y017251 HA09E-8017251
24 YAMAHA NOUVO BẠC 18F2-3216 RLCN5VD104Y051724 5VD1-51724
25 YAMAHA EXCITER XANH - ĐEN 18F7-4091 RLCE55P10BY004229 55P1-004233
26 HONDA WAVE ĐỎ 18F7-1436 RPHWCHUUM5H025300 RPTDS152FMH00025300
53 YAMAHA NOUVO ĐEN 18P3-5877 RLCN2B5207Y142288 2B52-142288
54 LONCIN WAVE XANH 17L1-3520 VBSPCH0021X000515 LC152FMH*064780*
55 HONDA WINNER VÀNG - ĐEN 28B1-183.95 RLHKC2600GY028671 KC26E1048105
57 HONDA LEAD XANH 14U1-212.28 RLHJF4504DY656440 JF45E-0310256
58 LONCIN DREAM NÂU 17M3-6886 LLCLXL309001158618 LC150FMG*01198618*
27 HONDA FUTURE XANH 18Z4-8325 VBSPCH0021X202912 ZS152FMH*81031050*
28 HONDA WAVE ĐỎ 33R4-4821 RLHHC121X9Y152047 TẨY XÓA
29 YAMAHA Taurus ĐEN 18E2-9512 RLCS16S209Y053839 16S2-053845
30 HONDA WAVE XANH 29K9-4604 VTMPCH102YT007544 LC152FMH*01120044*
31 HONDA WAVE ĐỎ 16K9-1662 RLHHC09003Y074909 HC09E-0074744
32 YAMAHA JUPITER XANH 29S6-2590 RLCJ5VT205Y099767 5VT2-99767
33 YAMAHA SIRIUS ĐEN 29Y5-260.03 RLCS5C640AY325860 5C64-325859
34 HONDA DREAM NÂU 79K7-4334 XS100*99051253* 150FM*99030981*
35 HONDA CUB XANH 36K2-3219 C50-6331348 C50E-6041783
36 HONDA WAVE XANH 29L9-2949 LLCLXN3A5Y1082641 LC152FMH*00210991*
37 HONDA WAVE ĐỎ - ĐEN - BẠC 18G1-050.76 RLHJC5213CY100081 TẨY XÓA
38 JIULONG WAVE ĐỎ  53SC-1300 VTMWCB014CK000581 VTMJL139FMB000963
39 SUN ANGEL 80 NÂU 18-013-G SYS35TX8MAP013727 FT104085
40 YAMAHA NOUVO ĐEN 30F1-0343 RLCN2B5206Y121336 2B52-121336
41 YAMAHA SIRIUS ĐỎ KHÔNG RLCS5C6308Y166591 5C63-166591
42 YAMAHA SIRIUS ĐEN 18Z2-9797 RLCS5C6207Y013404 5C62-013404
43 DANIC SIRIUS ĐEN 28Y1-0953 RRTWCH1UM71002690 VTMDN152FMA004180
44 HONDA WAVE XANH KHÔNG RLHHC08092Y417023 HC08E-0417235
45 MIKADO WAVE XANH KHÔNG VTTWCHOE4UM005595 VTTJL1P52FMH-N005595
46 HONDA WAVE ĐEN - TRẮNG 18B1-93663 RLHHC1255FY334074 HC12E-73341112
47 HONDA SCR110 TRẮNG 88K2-5817 *LWBTDH10X71003853* WH150MH*07B02707*
48 HONDA WAVE XANH KHÔNG RNDWCHOND51D00662 VDGZS152FMH-E*00000662*
49 DETECH WAVE XANH 18S7-9978 VDEWCHO14DE*202868 TẨY XÓA
50 HONDA DREAM NÂU 14F1-6847 C100M-8006987 C10ME-8006987
51 YAMAHA NOUVO ĐEN 14H3-0744 RLCN22S207Y005030 22S2-005030
52 YAMAHA NOUVO ĐEN - BẠC 51H1-2547 VYA-N5VD1SYA017557 5VD1-17557
59 FERROLI FUTURE ĐEN 18P3-6303 RRKWCH1UM7XN04902 VTT29JL1P52FMH004902
60 LONCIN DREAM NÂU 18Z8-0580 DR100*02016864* LC150FMG*02016864*
61 YAMAHA JUPITER ĐEN - BẠC 18F8-8520 RLC52S1106Y019171 2S11-019171
62 LONCIN WAVE XANH 29M3-0752 LLCLXN3AXY1B23333 LC152FMH*00469633*
63 HONDA FUTURE ĐỎ - ĐEN KHÔNG RRKWCH2UM7XC10836 VTT36JL1P52FMH01086
64 CPI DREAM NÂU 38F6-0200 VKDPCG0031C*002224* 150FMG*01015576*
65 HONDA SH NÂU 29D1-100.98 RLHSF2906AY129747 JF14E*1429788*FTFE1
66 WARM WAVE XANH 18S8-1243 VDPWCH0A4DP434277 VUMDPYG150FMH*4D201277*
67 YAMAHA DELUXE ĐỎ - ĐEN KHÔNG RL1WCHAUM6B057205 VZS152FMH*057205*
68 YAMAHA JUPITER XANH 18F1-8504 RLCJ5VT205Y118897 5VT2-118897
69 HONDA CUB XANH KHÔNG C50-9147346 C50E-9147568
70 HONDA WAVE XANH 90F6-4962 VPJPCH042PJ*018743* VPJL1P53FMH*016743*
71 HONDA SH NÂU KHÔNG *ZDCKF08A08F077413* KF08E*0067108*KTGE1
72 SANDA DREAM NÂU KHÔNG VMEPCG12ME208014 VMESE1207640
73 HONDA WAVE XANH KHÔNG R2HHC09023Y651908 HC09E-0652006
74 HONDA WAVE XANH KHÔNG RLHHC08092Y337897 HC08E-0337975
75 HONDA WAVE ĐỎ - ĐEN - BẠC 90H7-7503 RLHHC1209BY426397 HC12E-3225851
76 HONDA WAVE ĐEN - TRẮNG 98M6-6545 RLHHC09037Y339201 HC09E-5439070
77 YAMAHA SIRIUS ĐEN - TRẮNG KHÔNG TẨY XÓA TẨY XÓA
78 YAMAHA JUPITER ĐEN 29V5-0449 RLCJ5B9408Y018359 5B94-018359
79 JINCHENG DREAM NÂU 18T1-7715 LJCXCGLA016008798 JC150FMG-2*PF12008643
80 HONDA CUB ĐỎ 29-638-K6 C70-7012228 C70E-7012262
81 YAMAHA SIRIUS ĐEN - TRẮNG KHÔNG KLCS5C6K0DY051928 5C6K-0519852
82 HONDA AIRBLADE ĐEN - BẠC KHÔNG RLHJF1800AY258888 JF27E-030033184
83 HONDA WAVE XANH - ĐEN - BẠC 18B1-09634 RLHHC1202BY181815 HC12E-2981839
84 HONDA DREAM ĐỎ KHÔNG MH1ND000PPK066137 NDE-1165447
85 HONDA LEAD TRẮNG 18Y1-3444 RLHJF2407AY030818 J24E-0343430
86 HONDA
XANH KHÔNG C70-1411873 C70E-1289884
87 YAMAHA JUPITER ĐỎ - TRẮNG 18F7-9288 VYA-J5VT14YA031346 5VT1-31346
88 LIFAN DREAM NÂU 18F2-0269 RL8DCG1DL51007465 VLF1P50FMG-3*50007465*
89 DAEHAN WAVE XANH 35F2-3542 DGF-0720699 DGE100-0720699
90 LONCIN WAVE XANH 18Z6-5051 LLCXCHLL9Y1B90747 LC152FMH*00490747*
91 HONDA
ĐEN 35F1-0092 CG125-1564381 CG125E-2107544
92 HONLEI WAVE ĐEN 18F9-9478 RMNWCH9MN6H000607 VHLFM152FMH-V100607
93 HONDA WAVE TRẮNG 18H3-4577 RLHJC4328AY251674 JC432-5728245
94 HUNDA WAVE ĐEN 18P6-0048 CẮT HÀN VLF1P52FMH-3*70190424*
95 YAMAHA EXCITER VÀNG - ĐEN KHÔNG RLCE5P710AY038146 5P71-038152
96 HONDA DREAM NÂU 18-560-T5 C100M-0198165 C100ME-0198165
97 HONDA DREAM NÂU 29-166-Z7 C100M-0035192 C100ME-0035192
98 SYM FUTURE ĐEN - XÁM 29S3-1221 RMEWCHDME7A030124 VME152FMH-C030124
99 YAMAHA JUPITER ĐỎ KHÔNG RLCJ5B9408Y035389 5B94-035389
100 YAMAHA SIRIUS ĐEN - TRẮNG 35H5-0887 RLCS5C640AY394660 5C64-394658
101 HONDA DREAM NÂU KHÔNG RRHDCG4RH6A003404 VTH150FMG-1003404
102 LONCIN DREAM NÂU 18Z4-6998 CF110*20001363* CF152FMH*20001276*
103 HONDA DREAM NÂU 18Z6-5683 DR100*00112475* LCEDR100*00456995*
104 SUZUKI FX ĐỎ 52K6-8991 PMSFU125L02A17611 F427-117611
105 HONDA SH XANH KHÔNG *ZDCJF23B0BF106302* JF14E*1051209*KTFE1
106 LUXUS  GX460 Trắng 30E - 696.66 JTJBT20X580-158528 2UZ-1265581 

Hiện nay các phương tiện trên đang bị tạm giữ tại đội Điều tra tổng hợp - Công an thành phố Nam Định, đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm không đến liên hệ để giải quyết hoặc có trường hợp đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc của phương tiện theo quy định của pháp luật.

Vậy ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các loại phương tiện nêu trên, đến liên hệ với đồng chí thượng úy Ngô Ngọc Phúc - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp - Công an thành phố Nam Định. Địa chỉ: 139 Võ Nguyên Giáp- phường Thống Nhất-  TP.Nam Định để được hướng dẫn giải quyết.( khi đi yêu cầu người có liên quan đến phương tiện mang theo đầy đủ giấy tờ xe để được giải quyết).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo này được thông báo nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến liên hệ giải quyết các phương tiện nêu trên, sẽ bị tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật./.Video Sự Kiện
  • Phóng sự "Cạm bẫy và an toàn thông tin trên không gian mạng"
  • Lệnh truy nã 02 đối tượng Nguyễn Thị Huệ và Đoàn Văn Lực
  • Nam Định bóc gỡ đường dây làm giả Giấy phép lái xe, thu lời bất chính hàng tỷ đồng
1 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 209
  • Trong tuần: 209
  • Tất cả: 530,084