Lượt xem: 896
Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ lần thứ 2

Căn cứ điểm b, khoản 4, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính (Sửa đổi bổ sung năm 2020).

Căn cứ thông báo lần thứ 1 số: 352/CAT ngày 31/12/2020; số: 1306/CATP-CSGT.TT ngày 10/11/2020 “Thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của phương tiện” trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nam Định và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan để tìm chủ sở hữu, người quản lý của 287 xe máy (Có danh sách kèm theo bên dưới). 

Sau khi thông báo lần thứ 1: Người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để có căn cứ giải quyết số xe máy tồn đọng theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Nam Định thông báo lần thứ 2 trên Trang thông tin điện tử - Công an tỉnh Nam Định để tìm chủ sở hữu của 287 xe máy: 

DANH SÁCH TÌM CHỦ SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH LẦN 2
 
TT NHÃN HIỆU SỐ LOẠI MÀU SẮC BKS SỐ KHUNG SỐ MÁY
1 YAMAHA NOUVO ĐEN-XÁM 18T1-0379 RLCN5P1109Y048559 5P11-048559
2 HONDA DREAM NÂU 17M3-6886 LC150FMG01198618 LLCLXL30901198618
3 HONDA AIRBLADE ĐEN 30N8-7979 JF27E5014509 HJF1800AY0124
4 SYM WAVE XANH 18P6-6957 RPJWCGBPJ6A855646 VPJL150FMG*855646*
5 HONDA DREAM NÂU 18P2-666.68 KHÔNG XÁC ĐỊNH VMSA4B-H031871
6 PIAGGIO FLY ĐỎ 29Y1-5520 *LBMM5710000004549* M571M*004970*
7 PIAGGIO FLY ĐEN 29Z6-4983 CẮT HÀN MIẾNG KIM LOẠI KHÁC M571M*017395*
8 HONDA WAVE TRẮNG - ĐEN 33K4-1104 ZY110*00051167349* VUMYG150FMH117353
9 YAMAHA TAURUS TRẮNG - ĐEN 83L1-2445 RLCS16S109Y063162 16S1-063166
10 YAMAHA NOUVO TRẮNG 18D1-095.76 RLCN1DB10CY034555 1DB1-034559
11 HONDA WAVE ĐỎ 18F8-9403 RLHHC0906Y016012 HC09E-6015994
12 PIAGGIO VESPA VÀNG 35M1-0199 *RP8M661009V017848* M661M*19532*
13 HONDA WAVE ĐEN 18F8-1718 VCRBCH074CR*001698* VLFCR1P52FMH-3*4C001698*
14 HONDA WAVE ĐỎ 29P2-8630 RLHHC09077Y622510 HC09E-5722375
15 HONDA VISION ĐỎ 72E1-207.42 RLHJF3309CY168838 JF33E-0168877
16 YAMAHA NOUVO ĐEN 30H3- 8550 RLCN22S208Y050422 22S2-050422
17 SYM ATTILA ĐEN 29V6-3243 RLGH125DD6D041530 VMM9BC-D041530
18 YAMAHA JUPITER ĐEN - VÀNG 18H3-1519 RLCJ5B950AY063238 5B95-063239
19 HONDA FUTURE XANH 18S3-1954 RLHJA0206YY101037 JA02E-0101076
20 HONDA DREAM NÂU 34M5-7595 RL1DCG1HY6B000442 VTTJL1P50FMG -N004851
21 HONDA DREAM NÂU 90F6-7125 VTTPCG022TT*151896* VTT150FMG*151896*
22 HONDA FUTURE XANH 29N6-8975 RLHJA02021Y284409 JA02E-0284443
23 HONDA WAVE ĐỎ - ĐEN 37M2- 9905 RLHJC4308AY041137 JC43E-0845064
24 YAMAHA SIRIUS ĐEN 14X1-089.75 RLCUE3240GY011819 E3X9E-031569
25 HONDA WAVE TRẮNG 18H3-9709 RLHHC1207BY015760 HC12E-2815837
26 HONDA DREAM NÂU 18Z6-4087 C100M-8199385 C100ME-8199385
27 DAEHAN WAVE ĐEN - Đỏ 18B1-731.98 VDMDCG04SDM000689
(Tẩy xóa)
VDMD100-10000689
28 WANGGUAN WAVE XANH 99F2-2455 WG100-B*98004781* 150FM*98091033*
29 HONDA CUP VÀNG 35-906-NG C50-6313303 C50E-3322356
30 HONDA WAVE XANH 18S6-0716 LLCLXN3B401262416 LC152FMH*01266288*
31 HONDA WAVE ĐỎ - ĐEN 29M8- 6728 RLHJC4325AY249302 18B114961
32 HONDA DREAM NÂU 18Z9-8871 LMMXCG12X12182625 150FMG*02182625*
33 HONDA WAVE XANH 17H1-6220 RLHHC08012Y195447 HC08E-0195479
34 ZONAM WAVE ĐỎ  18F7-7715 RMGDCG2MG5A002581 VUMYG150FMG075598
35 HONDA WAVE ĐỔ - ĐEN 18N1- 2332 RLHHC12368Y509286 HC12E-2268395
36 HONDA DREAM NÂU 18S3-8971 HL100200162952 KHÔNG
37 HONDA DREAM NÂU 90B2-155.66 RLHHA0807AY032497 HA08E-1332514
38 HONDA WAVE ĐEN- BẠC 18H3-1003 RLHHC1201AY079341  HC12E-2579400
39 HONDA LIFAN ĐỎ-ĐEN 29X9-7918 VVTPCHO22VT011726 1P52FMH-3*20276590*
40 HONDA WAVE ĐEN - BẠC KHÔNG RLHJA3901HY351020 JA39E-0351060
41 HONDA DREAM NÂU 18Z8-6500 LA016003989 PF12004546
42 YAMAHA SIRIUS ĐỎ-ĐEN 18F8-6762 RLCS5C630AY392657 5C63-392691
43 HONDA WAVE Đỏ -ĐEN-BạC 37M1-7139 VHTDCH043HT005136 VHRLC152FMH*00005136*
44 HONDA DREAM NÂU 17N1-1692 TẤY XÓA TẨY XÓA
45 HONDA DREAM NÂU 29N9-7491 LF3XCG0A2YAA10614062 1P50FMG-3*10613474*
46 HONDA WAVE(RSX) ĐỔ - ĐEN 18H1-142.23 RLHJC522XCY749448 JC52E-5261111
47 HONDA DREAM NÂU 90F1-8488 RPDDCGAPD5A0P0160 VLFPD1P50FMG-3*5A1P0160*
48 YAMAHA SIRIUS ĐEN-BạC 18P2-4478 RLCS3S4106Y016072 3S41-016072
49 YAMAHA NOUVO Đỏ-ĐEN 29K8-5545 VYA-N5VD13YA015079 5VD1-15079
50 HONDA WAVE XANH 36G5-052.95 RL8WCHGHY71001722 VLF1P52FMH-3*70901722*
51 YAMAHA NOUVO BẠC - XÁM 18F7-4508 RLCN2B5206Y082023 2B52-082023
52 HONDA DREAM NÂU 60H7-2613 MX100M*C00455388* 1P50FMG-3*Y0336768*
53 LIFAN WAVE XANH  18Z8-1875 VTMPCH102YT030674 1P52FMH-3*10298756*
54 HONDA WAVE ĐEN 18P9-4033 RLHHC12168Y093562 HC12-1093615
55 YAMAHA JUPITER XANH 29U6-0971 RLCJ5VT104Y053319 5VT1-53319
56 HONDA DREAM NÂU 18S2-8778 *LWGXCHL10223909* 1P50FMG-3*10223909*
57 HONDA DREAM NÂU 18Z8-3660 LWAXCGL32YA011466 LC150FMG*02051467*
58 HONDA DREAM NÂU 18B1-119.93 RLHHA0806AY160505 VDMD100-10025169
59 HONDA DREAM ĐEN 29Y7-9541 RLHHC09027Y908751 HC09E-6731879
60 HONDA WAVE ĐEN-TRẮNG 29N1-014.55 RLHHC1213DY100753 HC12E-5100922
61 LONCIN WAVE XANH KHÔNG NJ111020003657 LC152FMH0058257
(Tẩy xóa, đóng lại)
62 HONDA WAVE ĐEN - TRẮNG KHÔNG 055179 HC12EE5055036
63 DAEHAN WAVE ĐỎ  KHÔNG RMGDCG1MG5A001337 VLF1P52FMH-3*40043440*
64 HONDA WAVE Đỏ  36K6-001.40 RLHHJC4319BY111853 JC43E-1663586
65 YAMAHA SIRIUS ĐEN - Đỏ 18E1-0064 RLCS5C6308Y097869 5C63-097869
66 YAMAHA SIRIUS  ĐEN 47S1-054.08 RLCS5C630CY714641 5C63-714704
67 HONGDA DREAM NÂU 18Z4-1807 LF3XCH007YAA00334 HD1P53FMH*Y0112896*
68 HONDA WAVE XANH 35F9-2741 VTKBCH013UM003091 VHALC152FMH*15449941*
69 SUZUKI HAYATE ĐEN 30H8-4772 RLSCF4EF090103546 F4A5-140626
70 SUZUKI HAYATE TRắNG - ĐEN 59G1-140.30 RLSCF4EE080163756 F4E4-113593
71 LIFAN DREAM NÂU 18B1-326.75 LF3XCG0AXYAA04025 HD1P50FMG-3*Y0326427*
72 HONDA WAVE TRắNG 18P5-7869 RMNWCHYMN7H001374 VHLFM152FMH-V141374
73 KAISER WAVE XANH 18P4-4066 VTKBCH023UM008434 VLF1P52FMH-3*30010724
74 YAMAHA   ĐEN 18S6-9819 RLCM5WP2049Y002912 5WP2-02912
75 HAVICO DREAM NÂU 34K5-1810 VKVDCG01KV107984 VHV1P50FMG107984
76 SYM ATTILA ĐEN 52F6-7726 RLGH125DD6D049765 VMM9BC-D049765
77 HONDA WAVE XANH 18S3-1675 RLHHC08082Y248936 HC08E-0248300
78 ROONY WAVE Đỏ 18F8-6942 RRHWCH4RH6A005389 VTH152FMH-4005389
79 HONDA HONLEI NÂU 18Z7-5909 LF3XCG0A2YAA03872 HD150FMG-3*Y0329501*
80 PIAGGIO ZIP Đỏ 30F6-7381 *LBMM2520000013292* M252M*13908*
81 HONDA WAVE TRắNG  18B1-530.44 RLHJA3104EY065363 JA31E-0232604
82 HONDA WAVE ĐEN - BạC  18F9-5612 RLHHC09056Y227045 HC09E-6227073
83 PIAGGIO ZIP TRắNG 18B1-614.13 *RP8M25310FV111778* M253M*4011120*
84 HONDA WAVE ĐEN - BạC 90H4-3053 RLHHC12098Y555541 HC12E-0117981
85 YAMAHA NOUVO ĐEN - Đỏ 15K1-001.83 RLCN5P110AY270365 5P11-270369
86 LONCIN DREAM NÂU 18Z8-0156 *LXDXCGL04Y01729327* LC150FMG*01729327*
87 HONDA WAVE XANH 29Y1-0674 *LBMM2520000010716* M252M*10937*
88 HONDA WAVE  ĐEN  18H1-366.41 RLHHC1259FY032920 HC12E-7032983
89 HONDA CUP XANH 29FB-4425 C50-9197064 C50E-9196845
90 LIFAN DREAM NÂU 34F9-0958 DL10010272462 1P50FMG-3*10272462*
91 HONDA SPACY NÂU 51F4-1148 JF04-1015226 JF04E-2015291
92 PIAGGIO ZIP XANH 29T3-0621 *ZAPM25000**09001240* M251M*11097*
93 YAMAHA NOUVO ĐEN 14P5 - 0389 RLCN2B5206Y120092 2B52-120092
94 PIAGGIO FLY ĐEN 30H5 - 8905 *LBMM5710000024464* M571M*025155*
95 YAMAHA NOUVO  ĐEN  18F5 - 1053 RLCN2B5205Y057464 2B52-057464
96 SYM ATTILA TRắNG 29P2 - 6229 VDNFH125C14Y763583 HN763583
97 HONDA DREAM NÂU 14F7 - 6031 VNSPCG0011S220864 1P50FMG-3*10466864*
98 HONDA WAVE ĐỎ 18Z6 - 4265 RLHJC35096Y025494 JC35E-0115331
99 PIAGGIO FLY ĐEN 30H5 - 6025 *RBMM5710000024409* M571M*025846*
100 YAMAHA SIRIUS ĐEN - TRắNG 18C1-100.32 RLCS5C641DY080480 5C641080498
101 YAMAHA JUPITER XANH 18S4-6309 5SD1-47894 5SD1-47894
102 HONDA WAVE ĐEN - XÁM 18E2-8623 RLHHC09047Y891144 HC09E-6713451
103 HONGDA DREAM NÂU 18KA-8695 LF3XCH004YAA01179 HD1P53FMH*Y0160535*
104 VMEP WAVE XANH  18P4-3405 RLGSA10GH7H001205 VMSA7A-H001205
105 HONDA WAVE ĐỎ 18B1-721.02 RLHHC1206BY183970 HC12E-2983972
106 DETECH WAVE ĐEN-BạC 18H1-086.52 RPEXCH8PEBA*127035* VDEJQ152FMH-B*127035*
107 YAMAHA SIRIUS ĐỎ 90A1-090.05 RN8DCHPN88B462359 VZS152FMH*462359*
108 YAMAHA EXCITER Đỏ -ĐEN - TRắNG 18R1-6811 RLCN5P11AY212729 5P11-212733
109 LONCIN DREAM NÂU 61F9-7953 LWGXCHL26Y1006084 LC150FMG*00826084*
110 PIAGGIO LIBERTY VÀNG  KHÔNG *ZAPM3860000019128* M389M*51890*
111 YAMAHA NOUVO NÂU  54L3-6111 RLCN5P1109Y043638 5P11-043639
112 VIRGIN WAVE XANH 16N2-6690 RNDWCH0ND61H01109 VDGZS152FMH-VR*00001109*
113 YAMAHA JUPITER ĐEN  28S2-2322 RLCJ5B9107Y021609 5B91-021609
114 PRIDE   ĐEN 52T2-5485 LTDPCBL1X30050256 TMEC139FMB*13000573* 
115 HONDA WAVE ĐỎ 35H2-9179 RLHHC090X6Y117527 HC09E-6116168
116       KHÔNG   YT1EZD04074096
117 HONDA FASHION ĐEN - XÁM 47N6-9430 RRSWCHRS61-006449 VTLZS152FMH-00047161
118 YAMAHA TAURUS ĐEN 94F1-014.80 RLCS16S20AY150469 16S2-150474
119 LONCIN WAVE ĐỎ  18S6-5056 YX110*01881578* LC152FMH*01881578*
120 YAMAHA NOUVO ĐỎ - ĐEN 29T6-1422 RLCN5VD104Y044756 5VD1-44756
121 HONDA WAVE ĐEN - BẠC 18P9-7226 RRKWCH0UM7XE19035 VTT01521P52FMH019035
122 HONDA DREAM NÂU 18S2-3639 WE110CD139999 LC150FMG*02139999*
123 KAISER DREAM NÂU KHÔNG TẨY XÓA VUMLPYG150FMG*5T190196*
124 YAMAHA JUPITER ĐEN 18B1-947.25 RLCJ5B9207Y026790 5B92-026790
125 SUZUKI VIVA XANH 18F7-1521 RLSBE4AB050156184 E438-VN156184
126 YAMAHA NOUVO ĐEN 18P4-2066 RLCN2B5207Y141298 2B52-141298
127 HONDA WAVE XANH 18S3-7099 LZSXCHLJXY1004294 ZS110FMH-201000946
128 YAMAHA YMT ĐEN - TRẮNG KHÔNG 5FM-2002314 5FM-509940
129 SUZUKI SMASH ĐEN 60X1-3222 RLSBE4DJ070110574 E455-110574
130 YAMAHA NOUVO ĐEN 18H2-7377 RLCN2B5205Y054002 25B52-054002
131 YAMAHA SIRIUS 5.28 18E1-005.28 RLCS5C640BY401346 5C64-401351
132 YAMAHA NOUVO ĐEN 18H2-3138 RLCN2B5207Y133289 2B52-133289
133 HONDA WAVE ĐỎ 18F7-9086 RMEDCGBME5A002238 RMEQH1P50FMG-1002238
134 HONDA AIRBLADE ĐỎ - ĐEN 54N3-2134 RLHJF18038Y810530 JF18E-5419312
135 JINCHENG WAVE XANH 18S6-2613 LJCXCHCHLB011021627 JC152FMH*RD12008191*
136 NESTA WAVE XANH 18F8-0891 RMEWCG9ME6A005727 VHRDECQ150FMG-100005727
137 SUZUKI SMASH XANH 18F4-1227 RLSBE49L050169573 E432-VN169573
138 YAMAHA NOUVO ĐEN 29V1-7461 RLCN2B5206Y091860 2B52-091860
139 HONDA WAVE ĐEN 18B1-070.32 RLHHA09007Y017251 HA09E-8017251
140 YAMAHA NOUVO BẠC 18F2-3216 RLCN5VD104Y051724 5VD1-51724
141 YAMAHA EXCITER XANH - ĐEN 18F7-4091 RLCE55P10BY004229 55P1-004233
142 HONDA WAVE ĐỎ 18F7-1436 RPHWCHUUM5H025300 RPTDS152FMH00025300
143 YAMAHA NOUVO ĐEN 18P3-5877 RLCN2B5207Y142288 2B52-142288
144 LONCIN WAVE XANH 17L1-3520 VBSPCH0021X000515 LC152FMH*064780*
145 HONDA WINNER VÀNG - ĐEN 28B1-183.95 RLHKC2600GY028671 KC26E1048105
146 HONDA LEAD XANH 14U1-212.28 RLHJF4504DY656440 JF45E-0310256
147 LONCIN DREAM NÂU 17M3-6886 LLCLXL309001158618 LC150FMG*01198618*
148 HONDA WAVE XANH  18N1-3517 RRKWCH2UM8XM65987 VTT45JL1P52FMH005987
149 HONDA WAVE XANH 18S9-8120 VKVDCH033UM003354 VLFKV1P52FMHY3F403354Y
150 HONDA DREAM II NÂU - ĐỎ 18Z5-4926 MG100Y00686393Y LC150FMGY00686393Y
151 HONDA DAEHAN NÂU 18P8-1699 Không có VDMD100-10003854
152 HONDA LIFAN TÍM 18F5-0945 VW110Y2090088Y 1P50FMHYY0248004Y
153 HONDA FUTURE NÂU 18Z8-7062 VVTPCH0011HY002974Y 1P52FMH*10037057*
154 HONDA DREAM II ĐỎ 18Z6-0694 CF110V20000762Y CF152FMHY20000703Y
155 HONDA WAVE   ĐỎ 18P5-2105 RNDDCHJND51Y001581Y VD6ZS152FMHJY00001581Y
156 HONDA WAVE  ĐỎ 18F9-8422 RRKWCH0UM6XJ01461 VTT07JL1P52FMH-1461
157 HONDA WAVE ĐỎ 18H1-1486 RLHHC09096Y092622 HC09E-6092618
158 HONDA WOLD WIDE NÂU 23H2-7973 LXDCGL-00Y0027639 LXDCGL-00Y0027639
159 HONDA DREAM NÂU 18Z1-9510 GI0011-004392 GI00ME-04392
160 HONDA XR ĐEN 29T6 - 4673 Bị tẩy xóa M5M225423
161 HONDA WAVE ĐEN 79N3 - 9018 12913 12913
162 YAMAHA JUPUR ĐỎ ĐEN 29S4 - 5050 5802-0155 5802-0155
163 YAMAHA NOVO ĐỎ ĐEN 18F3 - 1369 34639 34639
164 HONDA WAVE TRắNG ĐEN 17FC - 0375 34228 34228
165 YAMAHA TAURUS ĐEN 30X7 - 4661 74191 74191
166 HONDA WAVES ĐEN BạC 18F9 - 4807 113718 217158
167 HONDA DREAM II ĐỎ 94F2 - 3625 60113 7595
168 HONDA WAVE XANH ĐEN 18S9 - 6225 4321 4321
169 HONDA WAVE ĐEN TRắNG 16F8 - 7652 1006833 1002780
170 YAMAHA ATILA ĐEN 18F5 - 1717 11831 11831
171 YAMAHA NOVO VÀNG ĐEN 28M8 - 0700 147896 147896
172 HONDA AIRBLADE ĐEN Đỏ 18B2 - 314.80 6399 2396234
173 HONDA WAVE ZX ĐEN 18Z8 - 3509 10277 1161777
174 HONDA GALAXY SR XANH BạC 17B2 - 400.08 1469 1469
175 HONDA WAVE ĐEN 18F7 - 6076 134461 134461
176 HONDA HONDA XANH 18S5 - 4818 4685 4685
177 YAMAHA JUPUTER ĐEN VÀNG 18P3 - 6726 71506 71483
178 YAMAHA NOVAR XANH 18F7 - 6171 1004922 4922
179 HONDA WAVE XANH 18Z8 - 0963 84560 370060
180 HONDA WAVE XANH 18S5 - 8307 VHTPCG012HT VHI507*030619*
181 HONDA WAVE XANH 18Z9 - 3384 Bị tẩy xóa Bị tẩy xóa
182 HONDA WAVE XANH 18F6 - 5683 RRKWCH2UM5X007139 VTTI52FMH1007139
183 HONDA WAVE XANH 18S4 - 9359 Bị tẩy xóa Bị tẩy xóa
184 HONDA WAVE XANH 18Z9 - 4933 Bị tẩy xóa VTTI52FMH-3
185 HONDA SMACH XANH 18F4 - 9948 RLSBEUQL050194709 *10405523*U32 - VN - 194709
186 HONDA DREAM MậN CHÍN 18F2 - 1250 VKVDG05UUM21169 Bị tẩy xóa
187 HONDA WAVE XANH 33N4 - 0275 RRKWCNUM5X032549 32549
188 YAMAHA JUPITERV BạC 35F2 - 3783 RLCJSEVTUYE40657 SVJL-40657
189 YAMAHA ATTILA BạC 14H2 - 9878 Bị tẩy xóa VMM98E-012256
190 HONDA WAVE Đỏ 18F6 - 1801 VAVDCG022AV000572 DAE100-1000-572
191 HONDA WAVE XANH 17K9 - 0876 RPJWGBJEA853773 CT100E1804340
192 HONDA WAVE XANH 90F7 - 9689 VDEWHO7UDE*700244* VDELC152FMH700244
193 HONDA WAVE 110 XANH  18KB-1983 RNDDCBKND91*032602* VDGZS139FMB-N*032602*
194 SUZUKI KHÔNG RÕ ĐEN 29N8-9971 BE42B-TH129983 Khôngrõ
195 MERITUS MX110A ĐỎ 29M9-2966 Khôngrõ UL10A12093
196 HONDA WAVE Α XANH 18S8-7689 VEXPCH024EX100066 VHRZS152FMH*00005066
197 HONDA BLADE ĐỎ ĐEN 18B2-31189 RLHJA3G48KY000572 JA3GE-0727449
198 HONDA DREAM XANH - ĐEN 29L9-7464 VMXPLG0041H018562 1P50FMG-3*10223640*
199 HONDA WINNER  CAM Không Không  Không
200 YAMAHA NOUVO LX ĐỎ Không Không  Không 
201 HONDA KHÔNG XANH - ĐEN Không Không  Không
202 YAMAHA   XÁM BạC 18E2-9664 028643 028643
203 SYM ATTILA ĐEN 30Y2-7346 001269 0001269
204 YAMAHA JUBITER XANH ĐEN 29P3-2402 5SD15238 5SD15238
205 PASSION WAVE TRắNG XANH 28S3-6075 007460 007460
206 YAMAHA JUPITER ĐEN 29M1-9829 RLCJ5B940BY094474 5B94094476
207 SYM WAVE ĐỎ 79L8-9691 RMLWCHSML7H000511 VHLFM152FMHV340511
208 LIFAN WAVE XANH  29M5-2114 HD1P50FMHY0235522 FTT10200091359
209 YAMAHA SIRIUS TRắNG ĐEN 18C1-28329 RLCS5C640AY259160 5C64259158
210 HONDA AIRBLADE ĐEN 89N1-9219 RLHJF1803AX312507 JF27E-0356976
211 YAMAHA SIRIUS TRắNG ĐEN 18D1-01591 RLCUE1710HY141605 10136LD
212 SUZUKI HAYAJE ĐEN 18E1-1379 RLSCF4EF080100920 F4A5-130920
213 SUZUKI VIVA XANH 18Z6-3213 BE44FVL100926 E419YL100926
214 HONDA DREAM II NÂU 18B1-8881 LJCSLGL01500526  
215 YAMAHA NOUVO ĐEN 18F6-8656 RLCL2P5205Y051594 2B52051594
216 SUZUKI SHOGLIN ĐỎ 49T9-1871 RLSBF44H010102491 F456VL102491
217 LIFAN DREAM NÂU 18S4-8348 RPJPCG2PJAA911191 1P50FMG320285152
218 HONDA WAVE CAM TRắNG ĐEN 18B2-22248 RLHJA3904HY384108 JA39E0666860
219 YAMAHA SIRIUS XANH 29K7-0094 5HU-001607 5HU-001607
220 SANDA SANDA NÂU 17H1-6466 00221040768 SD041956
221 DETECH ESPEROE TRắNG ĐEN 18KA-00523 RPEVCB4PEKA-433561 VDEJQ139FMB-3433561
222 SYM ENGEL ĐEN 18S8-5089 RLCXA10CD4H313250 VMEVA2313250
223 LIFAN DREAM NÂU 18Z9-4658   1P50FMG-3*10311069*
224 HONDA WAVE RS ĐỎ 18C1-04453 RLHHC09097Y650616 HC09E5750493
225 HONDA WAVE S ĐEN 30L8-1623 110692 1346140
226 HONDA WAVE S110 GHI ĐEN 18B1-07140 RLHJC4312AY020521 JC43E-1227077
227 DAEMU WAVE ĐỎ 29Y3-0490 VSADCG033SA*005878 DM100E0002828
228 HONDA AIRBLADE ĐEN 18B2-07477   JFGSE-2054851
229 HONDA WAVE ĐEN 18B2-10032 RLHJA3901HY506522 JA39E-0481533
230 HONDA WAVE HồNG 18E-4940 7A001050 018530
231   HUPAI TRắNG XMĐ không biển ABQNHTK777325 RBLCE1312311445
232 HONDA FUTURE GHI  29K1-16676 034643 0434629
233 HONDA WAVE XANH ĐEN 18B2-29000 RLHJA3917JY005469 JA39E-0851344
234 HONDA WAVE TRắNG ĐEN 18B1-31614 RLHHC1205BY656453 HC12E-3453575
235 VICTORIA VICTORIA TRắNG 35AN-02906 RL9BCBAUHKBL00875 VBL139FMBTA000875
236 YAMAHA EXCITER TRắNG ĐEN 29Y1-13016 070448 1S94070451
237 HONDA WAVE ĐỎ 90F9-8832 RLHHC090S6Y356592 HC09E6356645
238 HONDA WAVE ĐỎ 54V6-1173 011964 2244452
239 CPI ZX CPI  Đỏ ĐEN 18F6-7149 5A-000735 MG-04001756
240 HONDA WAVE  ĐEN 18Y2-1741 RLHJC-4310AY018296 JC43E-1224840
241 HONDA WAVE TRắNG 18B1-50352 RLHHC-1257FY097054 HC12E-7097122
242 HONDA WAVE TRắNG ĐEN 21B1-18345 RLHHC1215D1215001 HC12E-5214081
243 YAMAHA SIRIUS ĐEN 18B1-15447 RLCS5C6107Y130064  
244 HONDA WAVE ĐỎ Không biển RLHHC1213DY458838 HC12E-5458864
245 HONDA BLADE  ĐEN 79D1-16298 GLJA3G83L  
246 HONDA WAVE ĐEN 35H9-0401 RLHHC1207BY186850 HC12E-2986803
247 SYM ATTILA ĐEN 90H1-1547 RLGH125FD6D027619 VMM9BD-D027169
248 SYM PEGDOGMALTC ĐEN 30K5-8769 9D003429 003429
249 HONDA DREAM NÂU 35F2-8820   LC150FMG*00674401*
250 DAYANG DREAM NÂU 60M4-7783 VMSDCG-0013U318248 VTRDY150FMG-80318248
251 YAMAHA SIRIUS ĐEN Không biển RLCS5C640-9Y183065 5C64183066
252   SUNLI ĐEN 18MĐ1-06041 200034 15060037
253 HONDA WAVE TRắNG Không biển RLHYC5288DY062068 HC12E-7122192
254 HONDA WAVE ĐEN Không biển RLHHC-1256FY122106 JC52E-1297325
255 IMOTO WAVE ĐỎ 18P3-4190 D-04439 MT-00004439
256 HONGDA WAVE ĐỎ 18F5-6210 5A-000788 MG3-000788
257 YAMAHA LEXAN ĐỎ ĐEN 18K1-4703 006007 006007
258 HONDA AIRBLADE ĐỎ ĐEN 18N1-0287    
259   DIBAO ĐEN 17MĐ1-09391 07928 181214352074   
260 LONGIN DREAM II NÂU 29Y3-20659 2064388 2064388
261 SUZUKI HAYATE ĐỎ 17M1-1419 070108606 108606
262 SUZUKI BEST XANH 16F9-8850 201368 201368
263 PARISA WAVE ĐỎ 94H3-0383 012035 012035
264 SYM ATTILA XANH 79U2-8378 006452 006452
265 HONDA WIN ĐỎ 99F5-5077 131504 2230641
266 TAMIS WAVE ĐỎ 30F1-8522 02765 002765
267 YAMAHA SIRIUS ĐEN TRắNG 18Z8-2936 RLCS5C640AY390581 5C64390582
268 PIGGIO FLY TRắNG 30X4-9193 5710000031733    35251
269 HONDA BLADE TRắNG 18B-20218 RLHJA3611EY513947 JA39E0097489
270 YAMAHA JUBITER XANH 18S3-9163 5SD1-33723 5SD1-33723
271 HONDA AIRBLADE ĐEN 18P8-3925   JF27E-0125730
272 SUZUKI VIVA XANH 18S7-4553 RLSBE4AB040119830 E438VL119830
273 YAMAHA NOUVO ĐEN 98M8-8395 RLCL22S207Y000853 22S2-000853
274 TAIWAN WAVE ANPHA ĐỎ ĐEN 17M1-5901 RMLDCB8ML9H000396 VZS139FMB005396
275 SUZUKI SMASH  XANH 18F7-8459 050212591 212591
276 DETECH WAVE XANH 18S5-1408 VDEPCG012DE008854 VDECP1150FMG-008854
277 HONDA WAVE S110 ĐỎ ĐEN 30K9-2076 RLHJC43159Y642624 JC43E-0646149
278 HONDA DREAM NÂU 18Z5-5562 Y0004389 DH1P50FMG3Y000621
279 LONGIN WAVE XANH 18Y2-5586   LC152FMH00405113
280 YAMAHA SIRIUS ĐỎ ĐEN 18P7-7814 RLC35C640AY237573 5C64-237582
281 SANDA DREAM NÂU 18S5-1215   VMESE-1236019
282 SYM ATTILA VÀNG 18H-0001 RLGKA12GD007609 VMVTBAD007609
283 AURIGA WAVE ĐỎ 18P2-1281 RRKWCH1UM6SB04747 VTT18JL1P52FMH004747
284 ORIGIN WAVE ĐỎ 18F8-0236 RRKWCH1UM58003646 VTTJL1P5FMH5003646
285 HONDA WAVE ĐỎ 18P4-1413 Y-263045 C09E-5363130
286 YAMAHA NOUVO ĐỎ ĐEN 17B3-02793 P110CY470373 5P11470380
287   XMEN TRắNG ĐEN 18MĐ1-12719 EKUMJBT10295 00W180301014

Công an thành phố Nam Định thông báo ai là người vi phạm hoặc chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của những chiếc xe nêu trên liên hệ đ/c Thiếu tá Đinh Văn Nghĩa - Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp - Công an TP Nam Định, số: 139 Võ Nguyên Giáp - phường Thống Nhất - TP Nam Định để được hướng dẫn giải quyết.  

Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo lần thứ 2 nếu người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận, Công an thành phố Nam Định sẽ tịch thu theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Nam Định xin trân trọng thông báo./.


Video Sự Kiện
  • Phóng sự "Cạm bẫy và an toàn thông tin trên không gian mạng"
  • Lệnh truy nã 02 đối tượng Nguyễn Thị Huệ và Đoàn Văn Lực
  • Nam Định bóc gỡ đường dây làm giả Giấy phép lái xe, thu lời bất chính hàng tỷ đồng
1 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 286
  • Trong tuần: 286
  • Tất cả: 530,161