Tổng số: 172
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
55/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Lượt xem: 89
Tải về 13
14/2024/TT-BCA 22/04/2024 Thông tư quy định một số điều của luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Lượt xem: 152
Tải về 55
40/2024/NĐ-CP 16/04/2024 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Lượt xem: 103
Tải về 29
30/2023/QH15 08/01/2024 Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Lượt xem: 115
Tải về 26
11/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị Định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật CAND
Lượt xem: 177
Tải về 7
11/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Lượt xem: 244
Tải về 8
10/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị định về quản lý, sử dụng pháo
Lượt xem: 251
Tải về 7
09/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị định về quản lý và dử dụng con dấu
Lượt xem: 355
Tải về 22
56/2023/NĐ-CP 24/07/2023 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị Định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.
Lượt xem: 154
Tải về 0
4999/QĐ-BCA-V03 17/07/2023 Quyết định số 4999/QĐ-BCA-V03 ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành chi tiết hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành, kèm theo mã số HS đối với vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ
Lượt xem: 170
Tải về 0
12345678910...