Tổng số: 167
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị Định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật CAND
Lượt xem: 119
Tải về 6
11/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Lượt xem: 186
Tải về 6
10/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị định về quản lý, sử dụng pháo
Lượt xem: 187
Tải về 7
09/VBHN-BCA 05/10/2023 Nghị định về quản lý và dử dụng con dấu
Lượt xem: 308
Tải về 21
56/2023/NĐ-CP 24/07/2023 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị Định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.
Lượt xem: 124
Tải về 0
4999/QĐ-BCA-V03 17/07/2023 Quyết định số 4999/QĐ-BCA-V03 ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành chi tiết hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành, kèm theo mã số HS đối với vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ
Lượt xem: 141
Tải về 0
4977/QĐ-BCA 14/07/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
Lượt xem: 105
Tải về 0
24/2023/TT-BCA 01/07/2023 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.
Lượt xem: 232
Tải về 0
39/2023/NĐ-CP 26/06/2023 Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
Lượt xem: 122
Tải về 0
23/2023/QH15 24/06/2023 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Lượt xem: 34
Tải về 4
12345678910...